VÄRLDSARVSDAGEN

En upplevelse för elever i grundskolan 
och på gymnasiet på Gotland

Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska skolelever att utforska och söka sin egen historia. 
Världsarvsdagen äger rum lördagen den 30 september men det genomförs arrangemang för barn och ungdomar under hela september. Fredrik Blomgren på Region Gotland är samordnare för världsarvsdagen 2023. 
-Världsarvsstaden är vårt gemensamma offentliga rum som nya generationer barn och ungdomar måste få en chans att upptäcka och lära känna. Världsarvsdagen syftar till att sätta ljuset på den gotländska historien, vår nutid och gångna tiders liv och livsvillkor,
Under september kommer museipedagogen Jeremy Hardy från Gotlands Museum att avgiftsfritt ha guidat runt 1 000 barn och ungdomar i världsarvsstaden Visby. Rubriken för årets vandring är ”Att växa upp i Visby förr i tiden – öden, äventyr och en del rätt märkliga människor”.

Som en del av världsarvsdagen genomförs motionsloppet Ringmuren Runt tisdagen den 26 september.

Även skriv- och fotografitävlingar arrangeras under september månad, i Världsarvsdagens regi. Fredagen den 29 september kommer vinnarna i foto- respektive skrivtävlingen att presenteras här på hemsidan. Foto- och konstutställningar kommer också att äga rum på Almedalsbiblioteket och i gallerian på Östercentrum. 

Världsarvsdagen är ett kulturprojekt för den gotländska skolan som Världsarvskontoret samt Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Region Gotland, och Länsstyrelsen i Gotlands län arrangerar i samarbete med Gotlands Museum.